Cégtörténet

A BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft. (röviden BÉDUS Kft.) egy 2003-ban alapított magyar tulajdonú, családi cég, melynek két tulajdonosa, ügyvezetője van. A cég operatív irányítását végző ügyvezető 1982. és 2003. között a Paksi Atomerőmű munkavállalója volt. Ebben az időszakban részt vett a 2-4. blokkok üzembe helyezésében, majd a beruházási, projektitrányítási feladatokat látottt el. E tevékenysége során többek között a kiégett kazetták átmeneti tárolására szolgáló létesítmény létesítésére és radiokatívhulladék kezelő technológia megvalósítására létrejött projekteket is irányította.

A BÉDUS Kft. az alapítást követően – ebből a szakmai háttérből, gyakorlatból adódóan – az atomerőműi beruházásokhoz kapcsolódó mérnökszolgálatás területén próbált érvényesülni, munkát végezni.

A cég első első nagyobb volumenű szerződése a Pakson létesülő, moduláris kiépítésű Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) II. ütemének kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési, minőségfelügyeleti munkáira szólt. E munka kapcsán a BÉDUS Kft. - a szerződéses feladatainak ellátása mellett - letette a hosszú távú működésének alapjait, a möködését segítő, támogató szabályzó dokumentumok elkészítésével és az irányítási rendszer bevezetésével.

2008-ban a BÉDUS Kft. három másik céggel prorjekttársaságot alkotva megalapította a Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft-t., mely mérnökszolgáltatási (műszaki ellenőrzés, műszaki-, minőség és környezetfelügyelet) tevékenységet látott el az atomerőműi kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladékok végleges elhelyezésére szolgáló, Bátaapatiban megvalósuló, Nemzeti Radioaktívhullladék-tároló (NRHT) létesítése, kivitelezése kapcsán. A Bátkontroll Kft. tulajdonosi szerkezete a projekt végrehajtása során a kivitelezési munkák specifikumaihoz igazodva, a szakterületi súlypontokat figyelembe véve többször változott. 2013-tól a Bátkontroll Kft. egyedüli, 100 %-os tulajdonosa a BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft. lett.

A két – jogi értelemben különálló - cég szorosan együttműködik, ügyvezetője mindkettőnek Szabó Benjamin.

Ezekre az alapokra támaszkodva és folyamatosan fejlődve a BÉDUS Kft. az elmúlt több, mint 10 évben sikeresen működött, tevékenykedett, döntően a nukleáris létesítményekhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés területén.

Partnerek

A BÉDUS Kft. két legfontosabb megrendelője a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) és az MVM OVIT Zrt.

Az RHK Kft. esetében az elvégzett munkák döntő része a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) létesítéséhez kapcsolódik, de láttunk el műszaki ellenőrzési feladatokat a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) püspökszilágyi létesítményben magvalósult beruházás kapcsán is. Aktívan rész vettünk a Nemzeti Radioaktívhullladék-tároló (NRHT) létesítményben használt beton konténerek megfelelőségének igazolásában.

Az MVM OVIT Zrt. esetében az MVM OVIT Zrt. Paksi Atomerőmű számára végzett tevékenységeihez kapcsolódóan láttunk/látunk el műszaki ellenőrzési, minőség felügyeleti, valamint szakértői tevékenységet. Ennek kapcsán többek között részt vettünk a biztonsági hűtővíz rekonstrukciójában, a pihentető medence hűtőkör csővezetékeinek megerősítési és szelep kiváltási munkáiban és a rekator akna elárasztás megvalósítására létrejött projektben is.

Partnereink közül ki kell emelni - az egy cégcsoporthoz tartozó - VF a.s. és a Chemcomex Praha a.s. cseh cégeket.

A BÉDUS Kft. 2013. óta van szoros kapcsolatban a VF a.s. céggel. A VF a.s. sugárvédelmi eszközöket berendezéseket tervez, gyárt és forgalmaz Ahhoz azonban, hogy a termékeit a magyarországi megrendelők és hatóságok igényei szerint tudja leszállítani szükséges egy olyan partner, aki ismeri, érti a Magyarországi megrendelőlk elvárásait, a hatóságok követelményeit és segíteni tud a magyar nyelvű dokumentumok összeállításában. Ebben partnere a BÉDUS Kft. a VF a.s-nek.

Az eddigi együttműködés során a VF a.s. szállított radioaktív hulladék minősítő berendezést (Szegmentált Gamma Szkenner) az RHK Kft., illetve mappa és eszköz monitorokat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára. Jelenleg szerződéses megbízás alapján a BÉDUS Kft. látja el Magyarországon telepített, működő VF gyártmányok szervíz és karbantartási tevékenységét is.

A Chemcomex Praha a.s. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára tervez, gyárt, helyez üzembe egy a folyékony radioaktív hulladékok cementezésére alkalmas berendezést. E projekt esetében a BÉDUS Kft. a VF a.s-nek nyújtott szolgáltatásoknál szélsesebb körű feladatokat lát el. Terveztet, gyártat, szereltet hazai cégekkel, részt vesz a projekt irányításban, közreműködik az engedélyezésben és az üzembe helyezésben.

A BÉDUS Kft. az eddigi munkáit közbeszerzési eljárásokon pályázta meg, nyerte el. A cég elsődleges megrendelője a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.).