Minősítések

A Bédus Kft. MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint integrált irányítási rendszert vezetett be és működtet. Ezt igazolja az akkreditált szervezet által kiadott tanúsítás is (NQS - MSZ EN ISO 9001:2009, tanúsítvány száma: 22314, MSZ EN ISO 14001:2005 tanúsítvány száma: E1323). Az akkreditált cég által kiadott minősítés a beruházások teljes körű műszaki és adminisztratív irányítása, beruházási munkák műszaki ellenőrzése és minőség-felügyelete, műszaki szakértés, vizsgálat, ellenőrzés a nem nukleáris és nukleáris tevékenységekre terjed ki.

Ezen túl a Kft. rendelkezik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. minősítésével és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) Minősítő Lapjával is. Az atomerőműi minősítés az ABOS 3. biztonsági osztályba sorolt gépész, villamos és irányítástechnikai technológiai rendszerek, rendszerelemek átalakításával, javításával és karbantartásával összefüggően projektek mrgvalósítása fővállalkozás keretében, valamint szakértői tevékenység (helyszíni műszaki irányítás, ellenőrzés gyártóműi ellenőrzések) végzésére jogosítja fel a céget az atomerőműhöz kapcsolódó munkák során. A fentieken túl a Minősítő Lap feljogosítja céget építés-tervezés és építés-szerelés munkák végzésére fővállalkozás keretében az atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek (nukleáris rendeltetésű építmények) létesítésvel, átalakításával, karbantartásával és javításával összefüggően.

Az RHK Kft. Minősítő Lapja a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék és kiégett fűtőelem tároló létesítésének műszaki ellenőrzési, minőség és környezet felügyeleti tevékenységek végzésére jogosítja fel a BÉDUS Kft-t.

A fentiken túl a BÉDUS Kft. szerepel a biztonsági követelményeknek előzetesen megfelelt ajánlattevők jegyzékén (irányadó névjegyzék), amit az Alkotányvédelmi Hivatal Iparbiztonsági Osztálya adott ki a 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet 13. (1) bekezdése alapján végrehajtott nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményeként.

Kárfelelősség biztosítás

A Bédus Kft. rendelkezik kárfelelősség biztosítással, melynek:

besorolás szerinti tevékenysége:

  • mérnöki tevékenység;
  • műszaki tanácsadás;

biztosított tevéknysége:

  • műszaki ellenőrzés;
  • műszaki felügyelet, szakértés;
  • minőségfelügyelet, ellenőrzés;

Kártérítési limitje: 10.000.000,- Ft/kár, 40.000.000,- Ft/év.

ADR szállítás

A BÉDUS Kft. rendelkezik olyan járművel, személyzettel és engedélyekkel, ami alapján alkalmas nyitott és zárt, D-szintű fizakai védelmet igénylő radioaktív anyagok közúti szállítására.